Duszno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
duszno przysłówek W pokoju zrobiło się duszno.