Dużo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dużo liczebnik nieokreślony Dużo spraw już załatwiono.
przysłówek Nowy obraz był  dużo większy od starego.