Dowód [synonimy]

  • Świadectwo.
  • Dokument.
  • Argument.
  • Fakt.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]