Doznawać [synonimy]

  • Doświadczać.
  • Przeżywać.
  • Zakosztować.
  • Próbować.
  • Przechodzić.
  • Czuć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]