Dozorca [synonimy]

  • Stróż.
  • Cerber.
  • Furtian.
  • Anioł Stróż.
  • Odźwierny.
  • Szwajcar.
  • Woźny.
  • Pedel.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]