Dół [synonimy]

  • Lej.
  • Jama.
  • Wyrwa.
  • Wykrot.
  • Studnia.
  • Wgłębienie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]