Dramat [synonimy]

 • Sztuka.
 • Inscenizacja.
 • Przedstawienie.
 • Farsa.
 • Pantomima.
 • Moralitet.
 • Komedia.
 • Tragedia.
 • Jasełka.
 • Operetka.
 • Widowisko.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]