Drażliwy [synonimy]

  • Drastyczny.
  • Delikatny.
  • Niebezpieczny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]