Drąg [synonimy]

  • Tyka.
  • Kołek.
  • Palik.
  • Kół.
  • Pal.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]