Drętwy [synonimy]

  • Odrętwiały.
  • Sztywny.
  • Skołowaciały.
  • Skostniały.
  • Zgrubiały.
  • Bezwładny.
  • Sparaliżowany.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]