Dramat epicki

  • Jedna z odmian dramatu XX wieku.
  • Wprowadził ją i teoretycznie ugruntował Bertolt Brecht.
  • Odmiana ta  wyrosła z konwencji teatru naturalistycznego.
  • W utworach tych systematycznie podważana jest iluzja sceniczna.
  • Przedstawiane zdarzenia objaśniane są w formie narracyjnej, dodatkowo komentowane w wypowiedziach adresowanych do widzów (bezpośrednio).
  • Nieraz czynione jest to w e wstawkach pieśniowych (songach), które wykładają ich sens moralny i ideowy.
  • Fabuła w tych dramatach narasta swobodnie poprzez sceny epizodyczne.
  • Ma więc to charakter bardziej epicki niż dramatyczny.
  • Tego typu widowiska nawiązują do wzorów kompozycyjnych teatru ludowego oraz średniowiecznych gatunków teatralnych, np. misterium i moralitetu.