Dramat humanistyczny

  • Historyczna odmiana dramatu tworzonego w renesansie.
  • Odwoływał się do tradycji klasycznego dramatu antycznego.
  • Przykładem jest „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego.