Dramat mieszczański

  • Stworzony w opozycji do norm tragedii greckiej.
  • Sentymentalno-dydaktyczny gatunek dramatu.
  • Utwory opisujące postaci i wydarzenia mocno osadzone  w realiach życia mieszczańskiego.
  • Dzieła propagujące ideały mieszczaństwa.
  • Dramat mieszczański stworzył podstawy do powstania dramatu obyczajowo-psychologicznego i melodramatu.