Dramat romantyczny

Dramat romantyczny – powstał w okresie romantyzmu w opozycji do dramatu antycznego. Twórcy tego typu dramatu mieszali elementy komizm z tragizmem, elementy epickie z lirycznymi, wątki realistyczne przeplatali z fantastycznymi. Najważniejszą zasadą kompozycyjna dramatu romantycznego była „otwartość” utworu, gdyż skłaniała odbiorcę do własnej interpretacji dzieła sztuki.

Najbardziej istotne cechy gatunkowe to:

 • zerwanie z jednością czasu oraz  miejsca,
 • brak związku przyczynowo-skutkowego, powiązanie  wielu wątków niezwiązanych ze sobą w jeden ciąg fabularny,
 • obecność bohatera romantycznego,
 • istnienie świata realnego i fantastycznego i wzajemne przenikanie się,
 • nastrojowość, częste zmiany nastroju zależne od scen,
 • pojawianie się obok patosu i powagi, żartu, groteski, przerażenia czy smutku,
 • synkretyzm, tj. przemieszanie partie epickich i lirycznych,
 • niesceniczność utworu,
 • otwarta kompozycja.

Romantycy stworzyli również nowy typ bohatera, który wyróżniał się:

 • indywidualizmem,
 • postawą buntowniczą,
 • działaniem pod wpływem emocji,
 • podejmowaniem samotnej walki ze złem, które dotyka jednostkę i społeczeństwo.

Mistrzowie dramatu romantycznego:

 • George Gordon Noel Byron (Anglia),
 • Victor Hugo, Alfred de Musset  (Francja),
 • Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid (Polska).

Polski dramat romantyczny podejmował tematykę niepodległości ojczyzny i krytykę charakteru narodowego Polaków.