Dramat romantyczny

Dramat romantyczny – powstał w okresie romantyzmu w opozycji do dramatu antycznego. Twórcy tego typu dramatu mieszali elementy komizm z tragizmem, elementy epickie z lirycznymi, wątki realistyczne przeplatali z fantastycznymi. Stworzyli również nowy typ bohatera, który wyróżniał się:

  • indywidualizmem,
  • postawą buntowniczą,
  • działaniem pod wpływem emocji,
  • podejmowaniem samotnej walki ze złem, które dotyka jednostkę i społeczeństwo.

Mistrzowie dramatu romantycznego:

  • George Gordon Noel Byron (Anglia),
  • Victor Hugo, Alfred de Musset  (Francja),
  • Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid (Polska).

Polski dramat romantyczny podejmował tematykę niepodległości ojczyzny i krytykę charakteru narodowego Polaków.