Dramat

Dramat – jeden z 3 rodzajów literackich, obejmuje utwory przeznaczone do prezentacji na scenie. Charakterystyczne jego cechy to wyraziście zarysowana akcja, podział na akty i sceny, przewaga dialogu jako formy podawczej, rzadsze pojawianie się monologu. Istotny w dramacie bywa  wyraźnie zarysowany konflikt. Postaci charakteryzują się poprzez wypowiedzi i działania (forma charakterystyki pośredniej). Dramat ma najczęściej charakter fabularny.

Przebieg akcji w tradycyjnym dramacie układa się w następujący schemat:

  • ekspozycja (wprowadzenie do akcji, pierwsze informacje o bohaterach, zarys głównego problemu, tematu),
  • rozwinięcie akcji (główna część dramatu, nagromadzenie wydarzeń, szereg działań bohaterów, narastanie konfliktów),
  • punkt kulminacyjny (znaczący element akcji, moment szczególnego napięcia w dramacie, najsilniejsze zarysowanie konfliktu, moment przełomowy, od którego akcja szybko zmierza do rozwiązania),
  • perypetie (niespodziewane zdarzenia „plątające” akcję, powodujące zasadnicze zmiany w życiu bohaterów, zmieniające tok wydarzeń),
  • rozwiązanie akcji (końcowa część dramatu, rozwiązanie konfliktów, rozstrzygnięcie sporów, skutki wydarzeń).

Zajrzyj do zakładki Terminy.