Dramat szekspirowski [nowatorstwo twórcy]

Najważniejsze cechy utworów wielkiego twórcy to:

  • zerwanie z zasadą trzech jedności (czasu, miejsca, akcji), u Szekspira poszczególne akty dzielą odstępy czasowe nawet znaczne, pojawiają się epizody,
  • brak chóru, Szekspir ukazuje postaci wieloznacznie, pozostawia czytelnikowi interpretację,
  • zerwanie z zasadą decorum, nie chce używać patetycznego języka, wprowadza więc słownictwo potoczne, nieraz nawet wulgarne,
  • zerwanie z zasadą jedności estetyk, przeciwstawia się  utrzymaniu jednej konwencji i zakazowi mieszania scen tragicznych z komicznymi, wprowadza do tragedii np.  humor,
  • wprowadza na scenę tłum, sceny zbiorowe, szeroki dialog,
  • wprowadza na scenę duchy, upiory, zjawy, łamiąc zasadę realistycznej konwencji estetycznej,
  • pokazuje psychologiczne portrety swoich bohaterów, skomplikowanych wewnętrznie ludzi.