„Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska [budowa]

„Pamiętniki” to dokument walk, bitew pospolitego ruszenia, których Pasek był uczestnikiem.  Można podzielić na je dwie części. Warto pamiętać, że brak początkowych 50 kart rękopisu utrudnia wskazanie daty rozpoczęcia  opisu wspomnień.

„Pamiętniki” można podzielić w sposób następujący:

I część to lata 1656-1666,  obejmujące czas wojennych przygód autora:

  • wojna ze Szwecją (1656),
  • kampania węgierska (1657),
  • wyprawa do Danii (1658-1659),
  • wojna z Moskwą (1660)
  • przygody w służbie wojskowej na terenie Rzeczypospolitej (do 1666 roku).

II część to lata 1667-1688, zawiera opis życia gospodarza i obywatela na wsi pod Krakowem

Są to najbardziej udane pamiętniki XVII wieku, pisane w sposób barwny, dlatego stanowią ważne źródło wiedzy o obyczajach, wojennych przeżyciach żołnierzy, zdobyczach i przygodach.