Gatunki literackie renesansu

Gatunki tego okresu miały różny rodowód, można je więc pogrupować według tego wskazania:

Z rodowodem antycznym Z rodowodem średniowiecznym Nowe gatunki
 • Epigramat (np. M. Rej, „Pleban pieska na cmyntarzu pochował”)
 • Dialog (np. M. Rej, „Krótka rozprawa między trzema osobami…”)
 • Fraszka (np. J. Kochanowski, „Na nabożną”)
 • Pieśń (np. J. Kochanowski, „”Pieśń o spustoszeniu Podola”)
 • Dramat (np. J. Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”)
 • Tren (np. J. Kochanowski, „Treny”)
 • Psalm (np. M. Sęp-Szarzyński, „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie”)
 • Sielanka (np. Sz. Szymonowic, „Żeńcy”)
 • Nowela (np. G. Boccaccio, „Dekameron”)
 • Kronika (np. M. Bielski, „Kronika wszytkiego świata”)
 • Kazanie (np. P. Skarga, „Kazania sejmowe”)
 • Misterium (np. M. z Wilkowiecka, „Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim”)
 • Literatura parenetyczna [ukazująca wzorce osobowe] (np. Ł. Górnicki, „Dworzqanin polski”)
 • Sonet (np. Petrarca, „Sonety do Laury”)