Dramat w okresie Młodej Polski

 • Najważniejszą rolę odegrała w okresie Młodej Polski poezja.
 • Tuż za nią znawcy przedmiotu sytuują twórczość teatralną.
 • Dramaty tworzyło wielu twórców tego okresu, wymienić można:
  • Stanisław Wyspiański,
  • Stanisław Przybyszewski,
  • Tadeusz Miciński,
  • Jan Kasprowicz,
  • Stanisław Tetmajer,
  • Leopold Staff,
  • Antoni Lange,
  • Stefan Żeromski.
 • Traktowano dramat jako rodzaj literacki pozwalający najpełniej wyrażać młodopolską tęsknotę za syntezą, łączyć symbolizm z realizmem.
 • Dramat miał też wpływ na prozę.
 • Wiele powieści to luźno powiązane sceny, których układ przypomina sceny dramatyczne.
 • Wzrosła wówczas rola dialogu, dyskusji dotyczących zarówno teraźniejszości, jak i przyszłości.