Dramatis Personae

  • Osoby dramatu.
  • Bohaterowie występujący w danym utworze dramatycznym.