Dramaturgia

  • Dramaturgię traktuje się jako twórczość dramatyczną, która uwzględnia rozmaite reguły tej sztuki.

  • Inny sposób rozumienia dramaturgii wiążę się ze sposobem budowania każdej wypowiedzi literackiej.
  • Cechą charakterystyczną jest odpowiednie napięcie emocjonalne.