Duma

  • Epicko-liryczny gatunek poezji ludowej o rodowodzie ukraińskim.
  • Zbliżony jest w formie do bylin (wyjaśnienie także na stronie).
  • Opiewa przyrodę Ukrainy i bohaterstwo Kozaków