Dumka

  • Zachodnioukraińska pieśń ludowa.
  • Utrzymana jest w rzewnej, sentymentalnej tonacji.
  • Związana tematycznie z folklorem ukraińską przyrodą.
  • W okresie romantyzmu znalazła się w kręgu zainteresowań poetów należących do tzw. „szkoły ukraińskiej”, np. B. Zalewskiego.