Dwudziestolecie międzywojenne

  • Najkrótszy okres w dziejach literatury polskiej.
  • Cezura czasowa obejmuje lata 1918-1939.
  • Jest to czas między pierwszą i drugą wojną światową.
  • Stanowi bezpośrednią tradycję literacką powojennej współczesnej literatury.
  • Wiele form poetyckich i prozatorskich powstałych (wypracowanych) w tym czasie kontynuowanych było  przez twórców powojennych.
  • Historycy literaccy twierdzą, że jest to epoka, w której „przejrzał” się cały wiek XX.
  • Z punktu widzenia współczesnej poezji polskiej największe znaczenie przypisywano opozycji Skamandra i Awangardy.
  • Ten konflikt stron znalazł także odbicie w prozie i dramacie.