Dydaktyczny charakter literatury

  • Jedno z zadań literatury pięknej.
  • Ma niewątpliwie wpływ na jej charakter ogólny.
  • Wymaga także specjalnego traktowania czytelnika.
  • Dydaktyzm traktuje się jako kategorię XIX wieku, choć już od renesansu próbowano wychowywać czytelników poprzez utwory o charakterze dydaktycznym.
  • W literaturze rodzimej szczególną rolę w tym obszarze miała utrata niepodległości.
  • Wychowanie  to główne zadania dla podtrzymania patriotyzmu.
  • Dydaktyzm uaktualnia się według politycznego, dziejowego kalendarza i manifestuje w chwilach zagrożenia bytu narodowego.