Dramaty Cypriana Kamila Norwida

C. K. Norwid jest autorem dramatów, wzbogacił polską literaturę o typ tzw. komedii wysokiej, nazywanej inaczej  „białą tragedią|”. Jej przykład stanowi „Pierścień wielkiej damy” 1872, który przedstawia temat ubogiego artysty (bardzo częsty u Norwida), poniżanego przez salonowych arystokratów.

Innego typu dramatem jest tragedia historyczna „Kleopatra i Cezar, 1870-1978, obrazująca zderzenie cywilizacji egipskiej z rzymską, z aluzją do współczesności. Tytułowi bohaterowie  ukazują tragedię jednostek tworzących historię, Kleopatra jest także nosicielką cech idealnej kobiety, towarzyszki  mężczyzny.

Istotne miejsce zajmują w twórczości Norwida, np.

  • „Krakus” (1849),
  • „Zwolon” (1849, wyd. 1851), podejmujący romantyczną problematykę rewolucji i walki o niepodległość,
  • „Aktor” (1867), poświęcony zagadnieniom teatru i aktorstwa,
  • „Miłość czysta u kąpieli morskich” (1880-1882).