Cyprian Kamil Norwid jako plastyk

Norwid  uprawiał malarstwo, rzeźbiarstwo i medalierstwo. Prac tych ocalało naprawdę niewiele, a są  to głównie rysunki przedstawiające osoby i sytuacje często w  sposób satyryczny lub karykaturalny.

Zachowały się akwarele, nieliczne akwaforty i litografie (np. „Solo” 1861).

Zachował się też medalion przedstawiający Zygmunta Krasińskiego (1860).

Prace te związane są z literacko-filozoficznym sposobem myślenia Norwida i mają najczęściej charakter symboliczny.