Dramaty Juliusza Słowackiego [krótki wybór alfabetyczny]

Sztuki Słowackiego zyskały uznanie już za jego życia, znawcy przedmiotu uważają go za pierwszego polskiego autora, który tworzył wspaniały repertuar teatralny. Poeta stworzył 13 dramatów, wzorem dla nioego był Szekspir

  1. „Balladyna” (1834), akcja toczy się w mitycznej przeszłości, problematyka władzy, walki o nią, tytułowa bohaterka to kreacja szekspirowska.
  2. „Fantazy” (1844/1845), nieukończony przez poetę dramat pełen komediowych spięć, obnaża stereotypy romantycznej miłości i romantycznego kochanka.
  3. „Horsztyński” (1835), w tle wydarzeń toczy się powstanie kościuszkowskie (1794) w Wilnie, bohater Szczęsny Kossakowski to postać hamletyczna.
  4. „Kordian” (1834) dramat współczesny o przyczynach klęski powstania listopadowego, zagadnieniach egzystencjalnych pokolenia romantyków.
  5. „Ksiądz Marek” (1843) dramat mistyczny, Marek Jandołowicz, ksiądz to bohater utworu, jednocześnie charyzmatyczny przywódca duchowy konfederacji barskiej (1768-1772).
  6. „Samuel Zborowski” (1845), niedokończony utwór, nawiązujący do szesnastowiecznego sporu kanclerza Jana Zamojskiego i posądzonego o zdradę Samuela Zborowskiego.
  7. „Sen srebrny Salomei” (1844), obrazuje powstanie na Ukrainie (1768), ze wskazaniem, że jest to niezbędny element historii, gdzie poprzez śmierć i zniszczenie dochodzi się do wyższych form Ducha, w utworze występuje legendarny lirnik Wernyhora.