Weltschmerz [ból świata]

Weltschmerz (wymowa: weltszmerc) słowo pochodzenia niemieckiego, oznacza dosłownie ból świata, ból istnienia, pustkę egzystencjalną, brak celów życiowych i perspektyw działania.  Twórcą określenia jest Goethe, który tak nazwał stan świadomości w „Cierpieniach młodego Wertera”, w wieku XIX weltschmerz stał sie niejako „chorobą wieku”. Znano taki stan już wcześniej, choć zmieniała się jego nazwa, np. w średniowieczu nazywano go acedią (lenistwem i destrukcyjną bezczynnością), w wiekach XVI-XVIII melancholią, a pod wpływem odkryć psychiatrii – depresją.