Drażliwy [wyrazy przeciwstawne]

  • Drażliwy, mogący doprowadzić do zadrażnień, do nieporozumień, kłótni, drażniący.
  • Przeciwstawne:
    • obojętny,
    • bezpieczny.