Drganie [synonimy]

  • Wibrowanie.
  • Trzęsienie.
  • Ruszanie.
  • Drżenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]