Drobiazg [synonimy]

  • Bagatela.
  • Coś małego.
  • Maleństwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]