Dostosować się [synonimy]

  • Stosować się.
  • Naginać.
  • Harmonizować.
  • Dostrajać.
  • Ulegać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]