Dosyć [synonimy]

  • Dostatecznie.
  • Obficie.
  • Dość.
  • Wystarczająco.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]