„Droga” Czesława Miłosza

  • Poeta przedstawił w wierszu, w 4. zwrotkach, czterowersowych, piękny, wiosenny dzień.
  • Przyroda budzi się do życia, pojawiają się pierwsze listki, zielona trawa, a chmurki zwiastują pogodę.
  • Brat i siostra wracają ze szkoły i cieszą się z młodych listków i odgłosów wydawanych przez sójkę.
  • Zbierają pieniążki na powitanie kukułki, bowiem wg ludowego przesądu trzeba mieć pieniądze przy sobie, gdy ptak zakuka w danym roku po raz pierwszy. Zwiastuje to bogactwo w danym roku.
  • Dzieci cieszą się z takiego pięknego dnia i czują się bezpieczne w towarzystwie ojca.
  • Poeta zastosował żeńskie rymy przeplatane we wszystkich zwrotkach.