Dróżdż Stanisław

Stanisław Dróżdż

(15 maja 1939, Sławków – 29 marca 2009, Wrocław)

Twórca tzw. poezji konkretnej, łączącej w sobie elementy grafiki i języka. W tego rodzaju poezji graficzne przedstawienie słów i innych znaków ma służyć wydobyciu ich sensu.

Absolwent polonistyki na Uniwersytecie we Wrocławiu.

Debiutował poezją tradycyjną w „Arce”, po poezję konkretna sięgnął w 1967 roku.

W 1979 roku opracował i opublikował książkę „Poezja konkretna”, będącą jego pracą dyplomową.