Inspiracje pisarzy Młodej Polski

Twórczy Młodej Polski starali się skierować uwagę swoich czytelników w kierunku języka jako nowoczesnego narzędzia komunikacji i tworzywa literackiego.

Zaczęli eksperymenty z językiem ogólnym i gwarami, początkując wzmożone zainteresowanie tym tworzywem.

Odkrycia językowe tego okresu są bardzo różnorodne i oryginalne (np. dysharmonia wyrazów), co początkowo było niezrozumiałe przez wielu odbiorców..