Dulcynea (Aldonza Lorenzo)

  • Bohaterka epizodyczna „Don Kichota” M. Cervantesa.
  • Nie pojawia sie w powieści, ale jest jest postacią niezwykle istotną.
  • Dama serca Don Kichota.
  • Don Kichot wal;czy z jej imieniem na ustach, jak przewiduje kodeks rycerski.
  • Dulcynea jest wieśniaczką z wioski Toboso i naprawdę ma na imię Aldonza.
  • To zdrowa, tęga i bardzo energiczna kobieta.
  • Don Kichot usłyszał kiedyś o niej i wybrał ją na swą panią, której postanowił służyć.
  • Idealizuje swą wybrankę, patrzy na nią przez okulary swych marzeń.