Drzewo

Drzewo – rodzaj rośliny mającej bogatą symbolikę, wielokrotnie występującej w literaturze.

 1. Mitologia.
 2. Biblia (Stary i Nowy Testament).
 3. „Pieśń o Rolandzie”.
 4. Dante Alighieri, „Boska komedia”.
 5. J. Kochanowski, „Na lipę”.
 6. W. Szekspir, „Burza”.
 7. F. Karpiński, „Laura i Filon”.
 8. J. W. Goethe, „Król olch”.
 9. A. Mickiewicz, „Świtezianka”.
 10. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 11. J. Słowacki, „Balladyna”.
 12. C.K. Norwid, „W Weronie”.
 13. E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
 14. E. Orzeszkowa, „Gloria victis”.
 15. H. Sienkiewicz, „Ogniem i mieczem”.
 16. H. Sienkiewicz, „W pustyni i w puszczy”.
 17. A. Asnyk, „Limba”.
 18. J. Kasprowicz, „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach”.
 19. S. Żeromski, „ludzie bezdomni”.
 20. L. Staff, „Wysokie drzewa”.
 21. J. Iwaszkiewicz, „Brzezina”.
 22. A. de Saint-Exupery, „Mały Książę”.
 23. K. Iłłakowiczówna, „Rzeź brzóz”.
 24. K.K. Baczyński, „Drzewa”.
 25. K.K. Baczyński, „Byłeś jak wielkie, stare drzewo”.
 26. A. Ważyk, „Gdzie sosna wielka”.
 27. W. Broniewski, „Brzoza”.
 28. W. Broniewski, „Dąb”.
 29. H. Poświatowska, „Dlaczego nie drzewem”.
 30. J. Twardowski, „Drzewa nie wierzące”.
 31. J. Twardowski, „Drzewa”.