Duńskie

Sięgaj ręką szybko do kapelusza, a powoli do sakiewki.