Egipskie

Bądź czysty we własnych oczach, strzeż się, żeby ktoś inny nie musiał cię oczyszczać.