Dwudziestolecie międzywojenne [istotne sprawy]

 • W odróżnieniu od innych epok dwudziestolecie posiada sztywne ramy czasowe swego trwania.
 • Początek to listopad 1918, koniec to początek września 1939 roku.
 • Okres nazywany jest epoką kryzysu i schyłku nowoczesności.

 • Ważna rolę odegrał nurt realizmu psychologicznego, obyczajowego.
 • Nawiązywał do tradycji XIX wieku.
 • Realizował panoramę społeczna Polski, po odzyskaniu niepodległości.
 • Należą do niego utwory M. Dąbrowskiej, Marii Kuncewiczowej, Zofii Nałkowskiej.
 • W okresie późniejszym także twórczość Stefana Żeromskiego.

 • Dwudziestolecie to niwa sytuacja polityczna Europy.
 • Odnotowuje się kryzys wartosci nowoczesnej Europy.
 • Analizuje się zasady wojny totalnej, czyli prowadzonej przy zaangażowaniu całych społeczeństw.
 • Europę doświadczyły również epidemie, dziesiątkując ludność (np. grypa hiszpanka).
 • Rozpadło się cesarstwo austriackie i niemieckie, upadek odnotowało Imperium Rosyjskie  (klęska z Niemcami, wybuch rewolucji bolszewickiej, pażdziernikowej).
 • Zakończyła się epoka traktatu wiedeńskiego (1815).
 • Odzyskanie niepodległości przez Polskę i Litwę.
 • Upokorzenie i niesprawiedliwość sankcji, sprawa podnoszona przez Niemcy.

 • Klasy niższe społeczeństw zaczęły realizować hasła wolności indywidualnej (bez względu na pochodzenie).
 • Zyskały ruchy populistyczne z demagogicznymi hasłami.
 • Pojawiły się formy kultu przywódcy, dyktatury, totalitaryzmu, likwidując zdobycze nowoczesnej demokracji.
 • Pojawienie się ruchów nacjonalistycznych.
 • Zaczęły rodzić się faszystowskie Włochy (1922), nazistowskie Niemcy (1933).
 • W Polsce doszło do przewrotu majowego  (zamachu stanu) 1926.
 • Przeciwników Piłsudski kazał osadzić w specjalnym obozie w Berezie Kartuskiej.

 • Zniknęła idea braterstwa wszystkich obywateli kraju bez względu na narodowość czy wyznanie.
 • Pojawiły się silne ruchy antysemickie.
 • Żydzi stali się celem ataków i prześladowań.
 • Zwiększył się udział kobiet w życiu społecznym.
 • Zaznaczyły się silnie ruchy emancypacyjne.