Dynamiczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Dynamiczny, pełen dynamiki, prężny, intensywny.
  • Przeciwstawne:
    • statyczny,
    • powolny,
    • stopniowy.