Dymisjonować [wyrazy przeciwstawne]

  • Dymisjonować, zwolnić kogoś z urzędu, stanowiska, funkcji, służby wojskowej, państwowej.
  • Przeciwstawne:
    • mianować,
    • powoływać.