Dyskryminować [wyrazy przeciwstawne]

  • Dyskryminować, ograniczać w prawach, prześladować.
  • Przeciwstawne:
    • faworyzować,
    • wyróżniać.