Dystynktywna cecha głoski

  • Cecha konkretnego dźwięku ludzkiej mowy, za pomocą której jest on odróżniany od innych dźwięków.
  • Powoduje jednocześnie odróżnienie poszczególnych wyrazów i ich form gramatycznych.
  • W języku polskim np.  trzy wyrazy tur, wór  i wiór różnią się następującymi cechami początkowych spółgłosek wargowo-zębowych szczelinowych: bezdźwięcznością (t), dźwięcznością (w), miękkością (w’).