Desymilacja

  • Zjawisko fonetyczne.
  • Polega na tym, że z dwóch głosek identycznych, pozostających w bliskim sąsiedztwie, jedna ulega zmianie.
  • Np. formy gwarowe rzeczowników typu: rula – zamiast rura, leworwer – zamiast rewolwer.