Fryzjer

Fryzjer nie zadowala się włosami, żąda pieniędzy.