Dywan

  • W literaturach Wschodu nazwa utworów (zbiorów) różnego typu wierszy.
  • Dotyczy utworów napisanych przez jednego autora i wydanych za życia lub pośmiertnie.