„Dziady” cz. II A. Mickiewicza [motywy]

Najważniejsze motywy w dramacie A. Mickiewicza to:

  • Ludowa moralność, oparcie się na ludowym poczuciu sprawiedliwości, dobro nagrodzone, zło ukarane,
  • Świat chrześcijański i pogański, obrzęd oparty na zasadach chrześcijańskich i pogańskich, odzwierciedlenie światopoglądu prostych ludzi.
  • Człowieczeństwo, co to znaczy być człowiekiem, przekazanie prawd i wskazań do osiągnięcia pełni człowieczeństwa.